Behandling av psoriasis i allmennpraksis

Austad J Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Omkring 100000 personer i Norge har psoriasis. I de fleste tilfeller kan denne kronisk residiverende sykdommen behandles i allmennpraksis. Artikkelen omhandler de vanlig brukte lokalmidler med vekt på praktisk bruk og forslag til kombinasjonsbehandling. Behandlingsalternativer som vesentlig brukes av hudspesialister nevnes summarisk.

Anbefalte artikler