Behandling av akne

Fyrand O Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Akne er en svært vanlig tilstand. 80% av befolkningen har eller har hatt akne, 50% ønsker å få behandling. Akne er en gruppe tilstander i huden, som ytrer seg på mange måter. De flestefår komedoakne eller papulopustuløs akne. I mange tilfeller reagerer immunsystemet med mer alvorlige akneformer som cystisk og fulminant akne. Akne kommer i en tid da psykososiale reaksjoner på hudforandringene kan være sterke. I våre dager vet vi så mye om årsak og behandling at det ikke lenger er nødvendig å ha plagsom akne. Derved kan også arrdanning og keloidreaksjoner unngås - tilstander som kan bli en livslang plage med betydelig tap av livskvalitet. I sentrum av behandlingstilbudet finner vi lokale og systemiske midler som brukes kombinert eller hver for seg. Effekten av denne behandlingen er svært god i de fleste tilfeller, dersom behandlingsopplegget skjer på riktig måte.

Anbefalte artikler