Sjögrens syndrom

Haga H-J, Rygh T, Jacobsen H, Johannessen AC, Mjanger Ø, Jonsson R Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Sjögrens syndrom er en kronisk autoimmun sykdom som hovedsakelig rammer kvinner. Diagnostikk av Sjögrens syndrom er vanskelig fordi sykdommen vanligvis utvikler seg langsomt, med diffuse, uspesifikke symptomer, og fordi det ikke er spesifikke diagnostiske tester knyttet til sykdommen.

Vi rapporterer kliniske og laboratoriemessige funn hos 96 pasienter med primært Sjögrens syndrom diagnostisert etter nye europeiske klassifikasjonskriterier. Latenstiden fra første symptom til endelig diagnose er i vårt materiale 11 år. I tillegg til tørrhet i slimhinner var de dominerende symptomene periodisk tretthet (92%), artralgi (82%), heshet (71%), tørrhoste (54%) og diaré (51%). Henholdsvis 22,2% og 15,6% av pasientene hadde antistoffer mot de Sjögren-assosierte antigenene SSA og SSB. To av ti kvinner med begge disse antistoffene fødte barn med hjerteblokk.

Foruten å beskrive sykdomsbildet trekker vi opp veiledende retningslinjer for hvordan man kan gå frem for å stille diagnosen.

Anbefalte artikler