Senkningsreaksjon og nyrekreft

Iversen OH, Røger M, Solberg HE, Wetteland P Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Denne artikkelen bygger på to arbeider publisert i Journal of Internal Medicine i 1996. Den første av disse inneholder en vurdering av øvre referanseverdi for normal senkningsreaksjon (SR) i en populasjon av 3 910 presumptivt friske nordmenn av begge kjønn, og omfatter aldersgruppene 20-90 år. Forskjellen mellom populasjonsbasert og individbasert øvre referanseverdi presiseres. Den andre artikkelen viser at i de fleste av de undersøkte nyrekrefttilfellene kunne diagnosen vært stilt lenge før andre tegn eller symptomer viste seg. Fordelen ved å kjenne hver enkelt presumptivt friske pasients øvre SR-referanseverdi fremheves. SR-kontroll kan da brukes som en tidlig prediktiv faktor for 70% av nyrekrefttilfellene. Disse har god prognose ved tidlig kirurgisk behandling. I Norge var det 432 nye tilfeller av nyrekreft i 1993, 264 hos menn og 168 hos kvinner. Hvis våre funn har generell gyldighet, kunne ca. 300 av disse vært operert atskillig tidligere, med tilsvarende bedre prognose.

Anbefalte artikler