Legemidler og lys

Tønnesen HH Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Et økende antall legemidler er vist å være fotokjemisk ustabile og/eller medføre fotosensibilisering. Det foreligger imidlertid ikke krav om karakterisering av legemidlers fotoreaktivitet ved registrering av nye preparater. Rapportering om lysinduserte bivirkninger synes også å være mangelfull for mange stoffer. Det kan derfor være vanskelig å finne relevante opplysninger om legemidlenes fotokjemiske holdbarhet og fotosensibiliserende egenskaper i vanlige oppslagsverk. I denne artikkelen diskuteres konsekvenser ved interaksjon mellom legemidler og lys in vitro (holdbarhet av parenteralia) og in vivo (fotosensibilisering). Lyseksponering av legemidler under lagring og/eller bruk kan medføre nedbrytning av virkestoffet og danning av (toksiske) spaltningsprodukter, dvs. tap av effekt samt unødige bivirkninger. Fotosensibilisering in vivo kan medføre stort ubehag hos legemiddelbrukeren. I enkelte tilfeller kan det også oppstå irreversible skader på øynene. Denne artikkelen inkluderer en liste over vanlige legemidler med mulig fotosensibiliserende egenskaper.

Anbefalte artikler