Kirurgisk behandling av overvekt

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Gastric wrapping ble utført for to pasientgrupper med sykelig overvekt. 11 pasienter trengte revisjon pga.ikke-tolerable bivirkninger etter gastric banding. 14 ble operert primært med gastric wrapping. Det var få alvorligekomplikasjoner, men seks pasienter trengte reoperasjon. Ved kontroll gjennomsnittlig fire år etter gastric wrapping ergruppene sammenliknet. I gruppen som ble konvertert var gjennomsnittlig kroppsmasseindeks 41 ± 4 SD ved gastricbanding, 32 ± 8 SD ved gastric wrapping og 31 ± 9 SD ved kontroll. For gruppen med primæroperasjon varkroppsmasseindeks 40 ± 5 SD preoperativt, redusert til 32 ± 6 SD etter gastric wrapping. Røntgenkontroll viste enforkortning og forskyvning av mange av hylsene, uten sikker korrelasjon til vekttap. I vårt materiale gir gastricwrapping en tilfredsstillende opprettholdelse av vekttap ved nødvendig revisjon etter gastric banding. Hos deprimæropererte er vektreduksjonen på linje med gastric banding. Gastric wrapping er imidlertid teknisk krevende, og vårmodifiserte metode omtales med referanse til originalbeskrivelsen og andre etablerte metoder.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media