Kirurgisk behandling av overvekt

Fanneløp TO, Aune S, Woxholt G, Michelsen JB Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Gastric wrapping ble utført for to pasientgrupper med sykelig overvekt. 11 pasienter trengte revisjon pga. ikke-tolerable bivirkninger etter gastric banding. 14 ble operert primært med gastric wrapping. Det var få alvorlige komplikasjoner, men seks pasienter trengte reoperasjon. Ved kontroll gjennomsnittlig fire år etter gastric wrapping er gruppene sammenliknet. I gruppen som ble konvertert var gjennomsnittlig kroppsmasseindeks 41 ± 4 SD ved gastric banding, 32 ± 8 SD ved gastric wrapping og 31 ± 9 SD ved kontroll. For gruppen med primæroperasjon var kroppsmasseindeks 40 ± 5 SD preoperativt, redusert til 32 ± 6 SD etter gastric wrapping. Røntgenkontroll viste en forkortning og forskyvning av mange av hylsene, uten sikker korrelasjon til vekttap. I vårt materiale gir gastric wrapping en tilfredsstillende opprettholdelse av vekttap ved nødvendig revisjon etter gastric banding. Hos de primæropererte er vektreduksjonen på linje med gastric banding. Gastric wrapping er imidlertid teknisk krevende, og vår modifiserte metode omtales med referanse til originalbeskrivelsen og andre etablerte metoder.

Anbefalte artikler