Homøopatiens prinsipper

Hjelvik M, Mørenskog E Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Homøopati er en skånsom og effektiv behandlingsform som stimulerer kroppens naturlige evne til å lege seg selv. Ordet homøopati kommer av de greske ordene “homoios”, som betyr lik, og “pathos”, som betyr sykdom. Dette avspeiler homøopatiens hovedprinsipp, likhetsloven, som postulerer at sykdom kan leges av en medisin som ved utprøving på friske mennesker fremkaller en tilstand som likner vedkommende sykdom. Likhetsloven er trolig en grunnleggende biologisk naturlov. Derfor er det ikke overraskende at man finner eksempler fra skolemedisinen hvor virkningsmekanismen bak enkelte medikamenter sannsynligvis kan tilskrives likhetsloven. De homøopatiske medisinene virker via kroppens egne helbredelsessystemer på en måte som best kan forklares ved å sammenlikne med vaksinasjonsbehandling. Både den homøopatiske medisinen og vaksinen utgjør en mild stimulus som fører til mobilisering av kroppens forsvar og øker dens evne til å bekjempe en patogen påvirkning. Den homøopatiske medisinen virker ikke molekylært, men trolig via ikke-materielle egenskaper (muligens av elektromagnetisk natur) i organismen som er så følsomme at selv en fin impuls er nok til å gi en reaksjon. Derfor kan homøopatiske preparater bevare sin virkning selv om de er fortynnet utover Avogadros tall.

Anbefalte artikler