Homøopatiens prinsipper

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Homøopati er en skånsom og effektiv behandlingsform som stimulerer kroppens naturlige evne til å lege seg selv. Ordethomøopati kommer av de greske ordene "homoios", som betyr lik, og "pathos", som betyr sykdom. Dette avspeilerhomøopatiens hovedprinsipp, likhetsloven, som postulerer at sykdom kan leges av en medisin som ved utprøving på friskemennesker fremkaller en tilstand som likner vedkommende sykdom. Likhetsloven er trolig en grunnleggende biologisknaturlov. Derfor er det ikke overraskende at man finner eksempler fra skolemedisinen hvor virkningsmekanismen bakenkelte medikamenter sannsynligvis kan tilskrives likhetsloven. De homøopatiske medisinene virker via kroppens egnehelbredelsessystemer på en måte som best kan forklares ved å sammenlikne med vaksinasjonsbehandling. Både denhomøopatiske medisinen og vaksinen utgjør en mild stimulus som fører til mobilisering av kroppens forsvar og øker densevne til å bekjempe en patogen påvirkning. Den homøopatiske medisinen virker ikke molekylært, men trolig viaikke-materielle egenskaper (muligens av elektromagnetisk natur) i organismen som er så følsomme at selv en fin impulser nok til å gi en reaksjon. Derfor kan homøopatiske preparater bevare sin virkning selv om de er fortynnet utoverAvogadros tall.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media