Diskitt hos barn

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Diskitt hos barn er en inflammatorisk tilstand i mellomvirvelskiven. De fleste antar at det dreier seg om enikke-infeksiøs og selvbegrensende tilstand, men etiologien er omdiskutert. Symptomene varierer og er ofte diffuse, menkan involvere smerter i ryggen eller ekstremitetene, gangvansker, uro og irritabilitet. Røntgenologiske undersøkelserer ofte negative i startfasen, og det kan gå lang tid fra sykdomsdebut til diagnosen stilles. MT kan gi muligheter fortidlig diagnose. Det er viktig å kjenne til tilstanden for å unngå unødvendige undersøkelser og behandling. Vipresenterer to pasienter for å belyse symptomatologi, diagnostikk og behandling.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media