Diskitt hos barn

Øymar K, Svihus R Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Diskitt hos barn er en inflammatorisk tilstand i mellomvirvelskiven. De fleste antar at det dreier seg om en ikke-infeksiøs og selvbegrensende tilstand, men etiologien er omdiskutert. Symptomene varierer og er ofte diffuse, men kan involvere smerter i ryggen eller ekstremitetene, gangvansker, uro og irritabilitet. Røntgenologiske undersøkelser er ofte negative i startfasen, og det kan gå lang tid fra sykdomsdebut til diagnosen stilles. MT kan gi muligheter for tidlig diagnose. Det er viktig å kjenne til tilstanden for å unngå unødvendige undersøkelser og behandling. Vi presenterer to pasienter for å belyse symptomatologi, diagnostikk og behandling.

Anbefalte artikler