Bronkialreseksjoner

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  I perioden 1982-96 ble det ved Kirurgisk avdeling A, Rikshospitalet, foretatt 18 bronkialreseksjoner. Det ble utførtbare reseksjon hos åtte pasienter, mens det hos ti også ble fjernet lungevev: seks overlapper, tre midtlapper, og enpasient fikk fjernet to lapper. Histologisk var det 15 karsinoider (83%), to mukoepidermoide karsinomer og ettneurofibrom. Pasientene er fulgt opp med bronkoskopi, første gang tre måneder postoperativt, deretter årligekontroller. En pasient hadde karsinoid med lever- og beinmetastaser ved operasjonen i 1989, men er fremdeles i live. Ener død av metastaser, de andre pasientene var uten stenose, residiv eller metastaser ved siste kontroll.Bronkialreseksjon er en trygg prosedyre og bør vurderes der det er teknisk mulig for å spare lungevev.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media