Psykologisk funksjonsevne hos barn behandlet for akutt lymfatisk leukemi

Fossen A Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Denne studien omfattet alle barna i alderen 6-16 år som fikk diagnosen akutt lymfatisk leukemi og ble behandlet med cytostatika ved Barneklinikken, Rikshospitalet i årene 1980, 1981 og 1983, og som i 1990 fortsatt var i første remisjon. Målsettingen var å undersøke medisinske og psykologiske senvirkninger etter sykdommen og behandlingen. 15 barn, fem jenter og ti gutter, ble vurdert med evnetesten WISC-R og Visual-Motor Integration Test. Foreldre og lærere fylte ut henholdsvis Achenbach Child Behavior Checklist og Teacher’s Report Form. Intellektuelt sett presterte alle barna innen normalområdet. En viss økning av problemer med psykososial tilpasning ble antydet, men de aller fleste barna ble beskrevet som vanlig godt fungerende.

Anbefalte artikler