Praktiske problemer ved langvarig opioidbehandling

Bell RF Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Langvarig, fast opioidbehandling fører til fysisk avhengighet hos pasienten, slik at brå seponering kan utløse abstinens. Selv når annen behandling gir god smertelindring, bør faste opioider alltid trappes gradvis ned før seponering. Pasienter som får langvarig opioidbehandling, har økt sensitivitet overfor antagonisten naloxon. Uhensiktsmessig naloxonbehandling hos disse kan også utløse akutt abstinens. Opioiddoseringen begrenses i noen tilfeller av toksiske effekter. Problemet kan ofte løses ved å bytte til en annen ren opioidagonist. Tre kasuistikker presenteres.

Anbefalte artikler