Obduksjonens verdi i dagens helsevesen

Midelfart J, Aase S Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Vi analyserte obduksjonsrapportene fra 222 obduksjoner som ble utført ved Avdeling for patologi, Regionsykehuset i Trondheim, i 1994. Hensikten var å få en indikasjon på hvor ofte obduksjonen gir informasjon om dødsårsaker som ikke er diagnostisert eller mistenkt av de behandlende leger før pasienten døde. I 26 tilfeller ble det ved obduksjonen funnet dødsårsaker som ikke var mistenkt av de kliniske leger. I seks av disse tilfellene ville adekvat kunnskap om pasientens situasjon kunne ha ført til terapeutiske tiltak som kunne ha bedret pasientenes prognose vesentlig. Obduksjonens betydning som ledd i kvalitetssikringen av de kliniske tjenester blir fremhevet i artikkelen.

Anbefalte artikler