Neuropsykiatriske symptomer og funn ved systemisk lupus erythematosus

Lund C, Gjerstad L Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Systemisk lupus erythematosus (SLE) er en meget kompleks sykdom som kan angripe de fleste organer i kroppen. SLE kan debutere med neuropsykiatriske symptomer, og disse kan dominere helt i det videre sykdomsforløpet.

Når neuropsykiatriske symptomer preger det kliniske bildet hos yngre personer, kan en organisk hjernesykdom som SLE bli oversett av legen. Optimal behandling vil således kunne forsinkes eller ikke bli igangsatt. Ved neuropsykiatriske symptomer med uavklart etiologi hos yngre anbefales aktiv bruk av supplerende undersøkelser inklusive magnettomografi.

Anbefalte artikler