Når nøden er størst - er hjelpen nærmest?

Rossow I, Wichstrøm L Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


I en stor landsomfattende spørreundersøkelse blant ungdom var det 7,6% som svarte at de én eller flere ganger hadde tatt en overdose med piller eller på annen måte forsøkt å skade seg selv. Av gruppen med slike selvmordsforsøk svarte 6% at de hadde fått hjelp eller behandling hos lege eller i sykehus etterpå, og denne andelen var høyere blant dem som hadde gjentatte selvmordsforsøk og hyppig rusmiddelbruk. De som svarte at de hadde fått behandling eller hjelp hos psykolog/psykiater (16%), skåret høyere på depresjonsmålet enn andre ungdommer med selvmordsforsøk. 32% oppgav at de hadde fått hjelp hos venner eller familie, og da oftest hos venner. To av tre gutter rapporterte at de ikke hadde fått hjelp eller behandling hos noen etter selvmordsforsøket.

Anbefalte artikler