Anafylaktoid reaksjon på N-acetylcystein etter forgiftning med paracetamol

Stavem K Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Forgiftning med paracetamol er en av de vanligste selvpåførte forgiftninger i Norge. N-acetylcystein gitt intravenøst er anbefalt behandling. Bivirkninger av behandlingen er relativt vanlig, men er sjelden alvorlige. I artikkelen beskrives og diskuteres en pasient med anafylaktoid reaksjon med blodtrykksfall etter behandling med intravenøst administrert N-acetylcystein for forgiftning med paracetamol. Reaksjonen skyldes trolig en akutt toksisk effekt av N-acetylcystein, og ikke en immunologisk hypersensitivitetsreaksjon i vanlig forstand. Langsommere infusjon av den initiale metningsdosen med N-acetylcystein kan sannsynligvis redusere forekomsten av bivirkninger. Nyere retningslinjer anbefaler å gi initialdosen over 60 minutter i stedet for 15 minutter.

Anbefalte artikler