Tynnfiberneuropati

Johnsen SH, Løseth S, Mellgren SI Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Distal tynnfiberneuropati rammer tynne myeliniserte og umyeliniserte nervefibrer og gir opphav til et noe annerledes symptombilde enn det man ser ved affeksjon av tykkere myeliniserte fibrer. Dysestesier er vanlig initialt, og de kan være meget smertefulle og vanskelige å behandle med konvensjonelle analgetika. Etter hvert tilkommer bortfallssymptomer med tap av smerte- og temperatursans. Autonome forstyrrelser er også vanlig. Tilstanden forekommer en sjelden gang isolert, men ofte er det som ledd i tidlige manifestasjoner av en generell sensorimotorisk polyneuropati. De vanligste årsakene er diabetes mellitus, alkoholmisbruk og amyloidose.

Diagnostikk av tynnfiberneuropati kan være vanskelig og krever egne metoder som termotesting for måling av temperatur- og smerteterskler og autonome tester. Vi gir i det følgende en presentasjon av fire pasienter med polyneuropati som alle hadde symptomer og tegn på tynnfiberaffeksjon. I evalueringen av pasientene har vi benyttet termotesting for å måle varme- og kuldepersepsjon.

Anbefalte artikler