Symfysiotomi

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Formålet med symfysiotomi er å kompensere for en delvis disproporsjon mellom barnets hode og morens bekken. Inngrepetsom diskuteres her, anvendes ikke i Norge. Det er derfor naturlig at norske leger ikke har kjennskap til metoden, medmindre de har arbeidet eller arbeider i u-land. Inngrepet innebærer i korthet at symfysebrusken deles med kniv,partielt eller totalt, under pågående fødsel, for å få en relativt rask økning i den fysiologiske symfysiolysen.Utvidelsen av symfysen kan være opp mot 2,5 cm, og dette tilsvarer en økning av bekkenets tverrsnitt på 20-25%. En fortrang bekkenutgang var tidligere en viktig årsak til høy mortalitet for både mor og barn i vår del av verden. I dagblir disse kvinnene tilbudt keisersnitt. På landsbygden i den tredje verden er virkeligheten en annen; muligheten forkeisersnitt eksisterer sjelden. Den maternale mortalitet er ca. 580000 i året på verdensbasis, og en viktig årsak tilmødredødsfall er nettopp forlenget fødselsforløp pga. misforhold mellom barnets hode og morens bekkenutgang.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media