Symfysiotomi

Ersdal HL, Bergström S Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Formålet med symfysiotomi er å kompensere for en delvis disproporsjon mellom barnets hode og morens bekken. Inngrepet som diskuteres her, anvendes ikke i Norge. Det er derfor naturlig at norske leger ikke har kjennskap til metoden, med mindre de har arbeidet eller arbeider i u-land. Inngrepet innebærer i korthet at symfysebrusken deles med kniv, partielt eller totalt, under pågående fødsel, for å få en relativt rask økning i den fysiologiske symfysiolysen. Utvidelsen av symfysen kan være opp mot 2,5 cm, og dette tilsvarer en økning av bekkenets tverrsnitt på 20-25%. En for trang bekkenutgang var tidligere en viktig årsak til høy mortalitet for både mor og barn i vår del av verden. I dag blir disse kvinnene tilbudt keisersnitt. På landsbygden i den tredje verden er virkeligheten en annen; muligheten for keisersnitt eksisterer sjelden. Den maternale mortalitet er ca. 580000 i året på verdensbasis, og en viktig årsak til mødredødsfall er nettopp forlenget fødselsforløp pga. misforhold mellom barnets hode og morens bekkenutgang.

Anbefalte artikler