Når leger blir syke

Christie VM, Ingstad B Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


39 leger er intervjuet og 49 har selv skrevet ned eller diktert sin sykehistorie. Fra denne undersøkelsen vil vi her konsentrere oss om legenes valg eller dilemmaer i de forskjellige stadier i deres sykekarriere. Et generelt trekk er at de utsetter å søke hjelp, og at mange prøver å skjule overfor seg selv og sine omgivelser at de er blitt alvorlig syke. Grunner for dette blir diskutert. Noen har vanskeligheter med å forlate legerollen; mens andre, som gjerne bare vil være pasienter, kan ha problemer med å få lov til det. Legens lege opplever også ofte en rollekonflikt.

Disse dilemmaer setter viktige sider ved samhandlingssituasjonen på spissen, og sier oss derved noe generelt om legerollen, pasientrollen, så vel som pasient-lege-forholdet i vårt samfunn.

Anbefalte artikler