Kvalitetssikring i reumatologien

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Seks primærleger deltok i en samarbeidsmodell mellom primærleger og reumatolog vedrørende behandlingen av pasienter medlidelser i muskel- og skjelettsystemet. Formålet med modellen var å bedre primærlegens teoretiske og praktiskeferdigheter for derved å oppnå et bedret samarbeid mellom første- og annenlinjetjenesten. Reumatologen tilbrakte toarbeidsdager med et halvt års mellomrom ved hvert av to legesentre. I fellesskap med primærlegene ble pasienter medaktuelle problemstillinger vurdert. Primærlegen la frem problemstillingen. Muskel- og skjelettundersøkelse ble utført.Undersøkelsesteknikker ble gjennomgått av alle legene og funn og differensialdiagnostikk ble diskutert.

  Kunnskapsforbedring ble evaluert ved at primærlegene fikk et spørreskjema før første og etter siste samarbeidsmøte.Modellen resulterte i 23% teoretisk kunnskapsforbedring blant primærlegene. Praktiske ferdigheter ble ikke evaluert,men subjektivt angav primærlegene klar bedring. Dette var også reumatologens inntrykk. Etterfølgende intervju avpasientene viste at disse var godt fornøyd. Konklusjonen er at modellen resulterte i økt kunnskap og fornøydepasienter. Den er videreført etter ønske fra primærlegene.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media