Kvalitetssikring i reumatologien

Hartmann H Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Seks primærleger deltok i en samarbeidsmodell mellom primærleger og reumatolog vedrørende behandlingen av pasienter med lidelser i muskel- og skjelettsystemet. Formålet med modellen var å bedre primærlegens teoretiske og praktiske ferdigheter for derved å oppnå et bedret samarbeid mellom første- og annenlinjetjenesten. Reumatologen tilbrakte to arbeidsdager med et halvt års mellomrom ved hvert av to legesentre. I fellesskap med primærlegene ble pasienter med aktuelle problemstillinger vurdert. Primærlegen la frem problemstillingen. Muskel- og skjelettundersøkelse ble utført. Undersøkelsesteknikker ble gjennomgått av alle legene og funn og differensialdiagnostikk ble diskutert.

Kunnskapsforbedring ble evaluert ved at primærlegene fikk et spørreskjema før første og etter siste samarbeidsmøte. Modellen resulterte i 23% teoretisk kunnskapsforbedring blant primærlegene. Praktiske ferdigheter ble ikke evaluert, men subjektivt angav primærlegene klar bedring. Dette var også reumatologens inntrykk. Etterfølgende intervju av pasientene viste at disse var godt fornøyd. Konklusjonen er at modellen resulterte i økt kunnskap og fornøyde pasienter. Den er videreført etter ønske fra primærlegene.

Anbefalte artikler