Kombinasjon av flere psykoterapimetoder samt psykofarmaka

Irgens A Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


En 41 år gammel kvinne med tvangslidelse og depresjon omtales. Forfatteren hevder at behandling med flere psykoterapiformer samtidig både er mulig og kan være ønskelig, ut fra den erfaring at den kliniske hverdag kan være mer sammensatt enn hva vitenskapelige behandlingsstudier gir uttrykk for. Sykehistorien gir et eksempel på dette.

Anbefalte artikler