Forekomst av bakteriell vaginose blant abortsøkere

Bjørnerem Å, Aghajani E, Maltau JM, Moi H Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Bakteriell vaginose er den vanligste vaginalinfeksjon i fertil alder. Diagnosen kan baseres på Amsels kliniske kriterier eller mikroskopi av gramfarget utstryk av vaginalfluor. Amsels kliniske kriterier krever tre av fire følgende: tynnflytende, gråhvit fluor, pH i vaginalutflod > 4,5, fiskelukt ved tilsetting av 10% kaliumhydroksid og clueceller i våtutstryk. Gramfarget utstryk viser at den normale laktobasilldominerte vaginalflora er forandret til laktobasillmanglende flora. Mye tyder på at tilstanden medfører økt risiko for svangerskapskomplikasjoner og postoperative infeksjoner ved obstetriske og gynekologiske inngrep. I vår prospektive undersøkelse av 168 abortsøkere ved Kvinneklinikken, Regionsykehuset i Tromsø, ble det ved undersøkelse av gramfarget preparat påvist bakteriell vaginose hos 24%. Som bifunn ble Chlamydia trachomatis påvist hos 8,4%. På grunn av klinisk sikker eller mistenkt postabortendometritt ble fire pasienter (10,3%) i vaginosegruppen behandlet med antibiotika, mens antibiotikabehandling ble gitt til seks pasienter (5,4%) i gruppen uten bakteriell vaginose.

Anbefalte artikler