Er det grunnlag for forebygging av brystkreft med legemidler?

Klemetsdal B Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Det antiøstrogene legemiddel tamoxifen har ført til en av de viktigste behandlingsforbedringene man har oppnådd de siste tiår for brystkreftpasienter. Tamoxifen reduserer risiko for residiv av brystkreft og forbedrer overlevelsen for kvinner med brystkreft. I tillegg har tamoxifen gunstige effekter på fettstoffskiftet, gir redusert sykelighet og død av hjerteinfarkt og stabiliserer beintettheten hos kvinner etter menopause. De gode behandlingsresultatene hos brystkreftpasientene, samt de gunstige bieffektene av tamoxifen, bidrog til at det ble startet studier også på friske kvinner med forhøyet risiko for brystkreft. Hensikten er å undersøke om tamoxifen kan redusere risikoen for brystkreftutvikling hos friske kvinner. Nye studier har imidlertid vist at tamoxifenbehandling gir økt risiko for endometriekreft hos brystkreftpasienter og økt risiko for patologiske forandringer i endometriet hos ellers friske kvinner. Forebyggingsstudiene hvor tamoxifen gis til friske kvinner, er omstridt pga. tamoxifens tilsynelatende karsinogene effekt.

Anbefalte artikler