Er det grunnlag for forebygging av brystkreft med legemidler?

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Det antiøstrogene legemiddel tamoxifen har ført til en av de viktigste behandlingsforbedringene man har oppnådd desiste tiår for brystkreftpasienter. Tamoxifen reduserer risiko for residiv av brystkreft og forbedrer overlevelsen forkvinner med brystkreft. I tillegg har tamoxifen gunstige effekter på fettstoffskiftet, gir redusert sykelighet og dødav hjerteinfarkt og stabiliserer beintettheten hos kvinner etter menopause. De gode behandlingsresultatene hosbrystkreftpasientene, samt de gunstige bieffektene av tamoxifen, bidrog til at det ble startet studier også på friskekvinner med forhøyet risiko for brystkreft. Hensikten er å undersøke om tamoxifen kan redusere risikoen forbrystkreftutvikling hos friske kvinner. Nye studier har imidlertid vist at tamoxifenbehandling gir økt risiko forendometriekreft hos brystkreftpasienter og økt risiko for patologiske forandringer i endometriet hos ellers friskekvinner. Forebyggingsstudiene hvor tamoxifen gis til friske kvinner, er omstridt pga. tamoxifens tilsynelatendekarsinogene effekt.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media