Dopplerundersøkelse av blodstrøm i levervener

Andersen K Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Levervenene er lett tilgjengelige for undersøkelse med doppler. Hos friske mennesker er det et karakteristisk blodstrømsmønster liknende det vi finner i andre sentrale vener. Dette mønsteret kan endre seg, både som resultat av normale fysiologiske variasjoner, og ved hjertesykdom og leversykdom. Her beskrives dette blodstrømsmønsteret og dets variasjoner hos friske mennesker, samt egnet undersøkelsesteknikk. Videre omtales patologiske forandringer ved hjertesykdom og leversykdom.

Anbefalte artikler