Dagkirurgi og pasienterfaringer

Forsdahl BA Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


76 pasienter ble intervjuet på telefon 7-10 dager etter at de kom hjem etter dagkirurgisk behandling. De hadde diagnosene varicer, lyskebrokk og sterilisering (kvinner). Det oppstod ingen komplikasjoner under inngrepene. De dagkirurgiske pasientene hadde ikke forårsaket noen spesiell belastning for de pårørende eller primærhelsetjenesten.

24% av pasientene som hadde fått spinalanestesi, fikk hodepine, og ytterligere 8% fikk ryggsmerter. 52% av dem som hadde fått narkose, var ikke våkne nok til å oppfatte innholdet i utskrivningssamtalen. 22% av pasientene ville ønske en innleggelse i sykehus dersom de på ny skulle blitt operert for samme lidelse. Intervjuene avdekket mange spørsmål av mer bagatellmessig karakter, men som for pasientene og deres pårørende var av betydning.

Anbefalte artikler