Dagkirurgi og pasienterfaringer

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  76 pasienter ble intervjuet på telefon 7-10 dager etter at de kom hjem etter dagkirurgisk behandling. De haddediagnosene varicer, lyskebrokk og sterilisering (kvinner). Det oppstod ingen komplikasjoner under inngrepene. Dedagkirurgiske pasientene hadde ikke forårsaket noen spesiell belastning for de pårørende ellerprimærhelsetjenesten.

  24% av pasientene som hadde fått spinalanestesi, fikk hodepine, og ytterligere 8% fikk ryggsmerter. 52% av dem somhadde fått narkose, var ikke våkne nok til å oppfatte innholdet i utskrivningssamtalen. 22% av pasientene ville ønskeen innleggelse i sykehus dersom de på ny skulle blitt operert for samme lidelse. Intervjuene avdekket mange spørsmål avmer bagatellmessig karakter, men som for pasientene og deres pårørende var av betydning.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media