Bedret overlevelse ved neuroblastom?

Monclair T, Storm-Mathisen I Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Femårsoverlevelsen for barn behandlet for neuroblastom/ganglioneuroblastom ved Rikshospitalet i to tidsperioder er sammenliknet.

Forskjellen i behandlingsopplegget har først og fremst vært mer radikale operasjoner og betydelig intensivert cytostatikamedikasjon i perioden 1985-90, sammenliknet med perioden 1967-81. Den intensiverte behandlingen kunne gjennomføres uten operativ mortalitet eller cytostatikadødsfall. Resultatene viser en markert bedring fra 64% til 93% overlevelse ved lokalisert neuroblastomsykdom. Ved disseminert neuroblastom (Evans’ stadium IV) er imidlertid behandlingsresultatene fortsatt dårlige, med henholdsvis 0% og 17% overlevelse i de to periodene.

Anbefalte artikler