Pulsoksymetri

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  22 pasienter ble innlagt fortløpende til søvnapnéutredning. Nattlig pulsoksymetri var et element i diagnostikken og bleutført to netter på rad med Ohmeda Biox II-pulsoksymeter med øreprobe og Rinkadenki-skriver. I gjennomsnitt hadde helegruppen 6,2 desaturasjoner per time første natten, 5,7 andre natten. Intraindividuelt standardavvik var 1,8desaturasjoner per time. Den lavest målte metningen for hele gruppen var gjennomsnittlig 86,2% første natten og 85,6%andre natten. Intraindividuelt standardavvik for denne variabelen var 2,1%. Definerer man sykdom som fem eller flereoksygendesaturasjoner per time, var det ett (< 5%) sykdomstilfelle første natten som ikke ble gjenfunnet andrenatten, og ett tilfelle andre natten som ikke ble funnet første natten. Vi konkluderer med at det er unødvendig ågjenta en enkelt nattregistrering med pulsoksymetri av potensielle søvnapnépasienter i en sykehusavdeling dersom manfølger standardiserte prosedyrer.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media