Pulsoksymetri

Grebstad JÅ, Eide GE Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


22 pasienter ble innlagt fortløpende til søvnapnéutredning. Nattlig pulsoksymetri var et element i diagnostikken og ble utført to netter på rad med Ohmeda Biox II-pulsoksymeter med øreprobe og Rinkadenki-skriver. I gjennomsnitt hadde hele gruppen 6,2 desaturasjoner per time første natten, 5,7 andre natten. Intraindividuelt standardavvik var 1,8 desaturasjoner per time. Den lavest målte metningen for hele gruppen var gjennomsnittlig 86,2% første natten og 85,6% andre natten. Intraindividuelt standardavvik for denne variabelen var 2,1%. Definerer man sykdom som fem eller flere oksygendesaturasjoner per time, var det ett (< 5%) sykdomstilfelle første natten som ikke ble gjenfunnet andre natten, og ett tilfelle andre natten som ikke ble funnet første natten. Vi konkluderer med at det er unødvendig å gjenta en enkelt nattregistrering med pulsoksymetri av potensielle søvnapnépasienter i en sykehusavdeling dersom man følger standardiserte prosedyrer.

Anbefalte artikler