Proteoglykaner og patologi - nye aspekter

Kolset SO, Drevon CA, Prydz K Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Det er godt dokumentert at proteoglykaner, proteiner med negativt ladede sukkerkjeder, spiller en rolle ved ulike patologiske tilstander som kreft, danning av aterosklerotiske plakk, leverfibrose, amyloidose o.a. Nylig publiserte undersøkelser i frontlinjetidsskrifter kaster nytt lys over proteoglykanenes rolle ved patologiske tilstander. I overvekstsyndromer er det påvist en defekt i genet som koder for et celleoverflateproteoglykan. Fra urin hos kreftpasienter har man renset et proteoglykan som stimulerer kakeksi. Hos pasienter med bruskdefekter eller tykktarmskreft finner man undersulfaterte proteoglykaner. Dette skyldes defekter i genet som koder for en transportør av sulfat inn i celler. Det er også vist at fibrose kan hemmes ved å overføre genet for proteoglykanet dekorin inn i muskel til rotter med glomerulonefritt. Dekorinet hemmer aktiviteten til “transformerende vekstfaktor ß-1”, som stimulerer fibrotiske prosesser, som man f.eks. ser ved levercirrhose og lungefibrose.

Anbefalte artikler