Etiologi ved malignt melanom - hva vet vi?

Helsing P Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Malignt melanom i hud er den kreftform som øker mest i Europa. Epidemiologiske undersøkelser har påvist faktorer knyttet til konstitusjon og atferd av betydning for utvikling av malignt melanom.

Denne artikkelen oppsummerer vår viktigste kunnskap om årsaker til utvikling av malignt melanom i dag. Konstitusjonelle faktorer, slik som arv, medfødte føflekker, atypiske føflekker og hormoner, diskuteres. Økt eksponering for ultrafiolette stråler regnes som den viktigste atferdsfaktor, og sammenhengen mellom soling og melanomutvikling utdypes spesielt.

Anbefalte artikler