Osteoporose ved reumatoid artritt

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Osteoporose ved reumatoid artritt er sammensatt av en periartikulær og en generalisert form. Etiologien ermultifaktoriell. Funksjonsnedsettelse, synovial inflammasjon, bruk av kortikosteroider og menopause fremstår som deviktigste risikofaktorer. Ved primær osteoporose predikerer beinmineraltetthet i distale radius risiko for brudd andresteder i kroppen, som f.eks lårhalsbrudd og frakturer i ryggvirvlene. En slik sammenheng er ikke gitt ved reumatoidartritt. Grunnet periartikulær osteoporose kan måling av distale radius overestimere risiko for fraktur. Undersøkelsertyder på at det er redusert beinkvalitet hos pasienter med reumatoid artritt og økt bruddrisiko i forhold til måltbeinmineraltetthet. Det foreligger mangelfulle data vedrørende effekten av kjente antiresorptive medikamenter ibehandling av tilstanden. Behandling med østrogen og bisfosfonatet pamidronat er vist å øke beinmineraltettheten,frakturdata foreligger ikke. På bakgrunn av frakturdata ved postmenopausal osteoporose kan man forvente enfrakturforebyggende effekt også i behandling av sekundære osteoporoseformer.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media