Operativ behandling av ektopisk svangerskap

Hamba K, Flateland I, Ystehede A Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Ektopisk svangerskap er hyppig. Flere undersøkelser har vist fordelen av laparoskopisk kirurgi i behandlingen. I vår retrospektive undersøkelse har tiden fra symptomdebut til behandling, i motsetning til blødningsmengde, ikke vist seg å påvirke valg av operasjonsmetode.

Anbefalte artikler