Leukotriener og astma

Henriksen AH, Bjermer L Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Leukotriener syntetiseres fra arakidonsyre. De er potente proinflammatoriske mediatorer og bidrar til hyperreaktivitet i luftveiene. Antileukotriener er en ny gruppe medikamenter ved astma, og Zafirlukast, en leukotrienreseptorantagonist, er nå registrert for behandling av mild til moderat astma i Irland og Finland.

Vi har foretatt en litteraturstudie vedrørende antileukotrieners evne til å behandle eller forebygge symptomer ved astma. Pasienter med mild til moderat astma som forbehandles med et antileukotrien, får en signifikant reduksjon av den bronkokonstriksjon som etterfølger provokasjon med kald, tørr luft, anstrengelse eller allergen. Da ASA-sensitive astmatikere med adenoide vegetasjoner og tapt luktesans ble behandlet med et antileukotrien, tilkom en signifikant økning i FEV1, og de fikk luktesansen tilbake.

Undersøkelser vedrørende antileukotrieners steroidsparende effekt sammenliknet med placebo eller annen etablert astmaterapi pågår, og resultatene blir bestemmende for retningslinjer om bruk av disse interessante nye medikamentene.

Anbefalte artikler