Fimose kan behandles med lokale steroider

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Ved Nordland Sentralsykehus er 41 gutter blitt behandlet med Dermovat (gruppe 4-steroidsalve) mot fimose. Salven blepåsmurt preputiet en gang daglig samtidig med forsiktig retraksjon av forhuden. 35 gutter fikk vellykket resultat iløpet av behandlingstiden på maksimum tre måneder. Fimosen residiverte fullstendig hos 12 pasienter og delvis hos sjupasienter etter salveseponering. Vi så at de pasientene som trengte lang behandlingstid før bedring av fimosen, haddestørre sannsynlighet for å få residiv. De fleste familiene var fornøyd med behandlingen. Vårt materiale er lite, men utfra våre funn sammenholdt med internasjonal litteratur, har vi gått ut med en anbefaling til leger i vårt distrikt om åforsøke lokale potente steroider i maksimum fire uker som førstevalg ved behandlingstrengende fimose.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media