Fimose kan behandles med lokale steroider

Ruud E, Holt J Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Ved Nordland Sentralsykehus er 41 gutter blitt behandlet med Dermovat (gruppe 4-steroidsalve) mot fimose. Salven ble påsmurt preputiet en gang daglig samtidig med forsiktig retraksjon av forhuden. 35 gutter fikk vellykket resultat i løpet av behandlingstiden på maksimum tre måneder. Fimosen residiverte fullstendig hos 12 pasienter og delvis hos sju pasienter etter salveseponering. Vi så at de pasientene som trengte lang behandlingstid før bedring av fimosen, hadde større sannsynlighet for å få residiv. De fleste familiene var fornøyd med behandlingen. Vårt materiale er lite, men ut fra våre funn sammenholdt med internasjonal litteratur, har vi gått ut med en anbefaling til leger i vårt distrikt om å forsøke lokale potente steroider i maksimum fire uker som førstevalg ved behandlingstrengende fimose.

Anbefalte artikler