Å få flerlinger

Jacobsen PL Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


In vitro-fertilisering hos ufrivillig barnløse har hjulpet mange mennesker, men det har samtidig økt forekomsten av flerlingfødsler. Vi vet lite om hvordan foreldrene opplever familieforøkelse ved flerlingfødsel, og har derfor søkt å belyse dette ved hjelp av et spørreskjema sendt til familier som fikk flerlinger ved Rikshospitalet og Ullevål sykehus i årene 1988-92. 21 familier har svart (75%).

Familiene gav uttrykk for at flerlingene representerte en praktisk og økonomisk belastning, og at de derfor hadde behov for hjelp. 86% av familiene hadde behov for mer hjelp og avlastning enn de fikk. Mødrene som var gravide etter assistert befruktning fikk tilsynelatende bedre oppfølging og støtte før og etter fødsel enn mødrene med spontane flerlinggraviditeter.

Også ut fra den belastningen flerlinger representerer etter fødselen, bør flerlinggraviditet unngås. Dersom slik graviditet inntreffer, er det viktig i tide å treffe tiltak som kan avlaste og støtte familiene i den mest strevsomme tiden etter fødselen.

Anbefalte artikler