Amming som familieplanlegging i globalt perspektiv

Bøhler E Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Den antikonsepsjonelle effekten av amming har vært kjent lenge, men man har manglet detaljert kunnskap om effektens størrelse, varighet, forutsetninger og bakenforliggende mekanismer. Forskning angående systematisk bruk av amming som prevensjonsmetode har gitt ny innsikt.

En konsensusuttalelse fra 1988 konkluderte med at kvinner som utelukkende gir sitt barn morsmelk er beskyttet mot ny graviditet de første seks måneder post partum, hvis ikke menstruasjonen kommer tilbake før den tid. Nyere forskning tyder på at litt tilleggskost neppe reduserer denne beskyttelsen, og at den også kan vare utover seks måneder. Amming har kontraseptiv effekt også etter avsluttet laktasjonsamenoré, men denne er for usikker til å kunne brukes systematisk i familieplanlegging.

Systematisk bruk av amming som prevensjonsmetode bør inngå som et integrert element i familieplanleggingsprogrammer.

Anbefalte artikler