Vold 1994 - Oslo Legevakt

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  2545 pasienter ble i 1994 behandlet ved Oslo Legevakt etter voldsskade. I tillegg ble 37 pasienter sendt direkte tilsykehus med ambulanse. Unge menn skadet på utesteder eller på gaten utgjorde halvparten av pasientene. 64% varalkoholpåvirket under voldsepisoden. Pasienter fra sentrumsnære østlige bydeler var overrepresentert, og innvandrerevar mer utsatt for vold enn nordmenn. Våpen ble benyttet i 25% av voldstilfellene. 131 pasienter ble innlagt i sykehus,og 127 pasienter ble observert natten over på Legevakten. Selv om det forelå mange alvorlige skader, hadde det storeflertall av pasientene mindre fysiske skader. Halvparten av pasientene ble ferdigbehandlet ved første konsultasjon.

  En sammenlikning med andre voldsundersøkelser gav ingen sikre holdepunkter for at det har funnet sted en dramatiskøkning av antall behandlingstrengende personer med voldsskader i Oslo de senere år. Vanlige menneskers frykt foraggresjon og voldsovergrep i Oslo i dag er kanskje overdreven?

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media