Vold 1994 - Oslo Legevakt

Melhuus K, Sørensen K Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


2545 pasienter ble i 1994 behandlet ved Oslo Legevakt etter voldsskade. I tillegg ble 37 pasienter sendt direkte til sykehus med ambulanse. Unge menn skadet på utesteder eller på gaten utgjorde halvparten av pasientene. 64% var alkoholpåvirket under voldsepisoden. Pasienter fra sentrumsnære østlige bydeler var overrepresentert, og innvandrere var mer utsatt for vold enn nordmenn. Våpen ble benyttet i 25% av voldstilfellene. 131 pasienter ble innlagt i sykehus, og 127 pasienter ble observert natten over på Legevakten. Selv om det forelå mange alvorlige skader, hadde det store flertall av pasientene mindre fysiske skader. Halvparten av pasientene ble ferdigbehandlet ved første konsultasjon.

En sammenlikning med andre voldsundersøkelser gav ingen sikre holdepunkter for at det har funnet sted en dramatisk økning av antall behandlingstrengende personer med voldsskader i Oslo de senere år. Vanlige menneskers frykt for aggresjon og voldsovergrep i Oslo i dag er kanskje overdreven?

Anbefalte artikler