Sekundærprofylakse ved koronarsykdom

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Forskning viser at effekten av livsstilsintervensjon hos koronarpasienter er god, men vi vet lite om hvordan slikintervensjon praktiseres i norske sykehus. Et omfattende spørreskjema ble derfor sendt til alle indremedisinskeavdelinger (N = 67). Vi fikk svar fra 58 avdelinger.

  Resultatene viste at de fleste sykehus tilbyr koronarpasientene treningsprogrammer og kostholdsveiledning, mens bareseks tilbyr røykeavvenningskurs. Sykehusene uttrykker både ønske om å utvide eksisterende tiltak (spesieltkostholdsveiledning) og å etablere nye (særlig røykeavvenning). Legene tviler ikke lenger på effekten avlivsstilsintervensjon, men hevder at mangel på personell og ressurser begrenser aktiviteten. Det journalføres i litengrad at pasientene er blitt informert om den betydningen livsstilen har for deres koronarsykdom.

  Undersøkelsen tyder på at man ved de fleste norske sykehus er enig om at livsstilsintervensjon hos koronarpasienterbør rustes opp.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media