Nikotinavhengighet blant norske røykere og mulige konsekvenser for forebyggende tiltak

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Denne undersøkelsen rapporterer data om nikotinavhengighet i form av Fagerströms test for nikotinavhengighet (FTND),blant norske dagligrøykere. Nikotinavhengigheten var høyere hos dem som røykte hjemmerullede sigaretter enn hos dem somrøykte fabrikklagede sigaretter, til tross for at det gjennomsnittlige antall sigaretter røykt per dag var det samme idisse gruppene av røykere. Avhengigheten økte også med synkende debutalder for dagligrøyking. Nikotinavhengigheten varhøyere blant dagligrøykere med lav utdanning sammenliknet med dem med høyere utdanning. Denne forskjellen kunneforklares ved forskjeller i andelene som røykte hjemmerullede sigaretter. Funnene diskuteres i lys av norskeundersøkelser som har vist at hjemmerullede sigaretter kan inneholde to til tre ganger så mye nikotin og tjære somfabrikklagede sigaretter. Røykere av hjemmerullede sigaretter var mindre motivert for å slutte, noe som medfører atrøykere av slike sigaretter utsettes for ekstra helsebelastninger sammenliknet med røykere av fabrikklagede sigaretter.Avgiften (og prisen) på en hjemmerullet sigarett er om lag det halve av prisen på en fabrikklaget sigarett. En økningav avgiften på rulletobakk vil være et effektivt helsefremmende tiltak, og vil redusere forskjeller i forekomst avsykdom og tidlig død mellom sosiale grupper.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media