Nikotinavhengighet blant norske røykere og mulige konsekvenser for forebyggende tiltak

Kraft P, Svendsen T, Hauknes A Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Denne undersøkelsen rapporterer data om nikotinavhengighet i form av Fagerströms test for nikotinavhengighet (FTND), blant norske dagligrøykere. Nikotinavhengigheten var høyere hos dem som røykte hjemmerullede sigaretter enn hos dem som røykte fabrikklagede sigaretter, til tross for at det gjennomsnittlige antall sigaretter røykt per dag var det samme i disse gruppene av røykere. Avhengigheten økte også med synkende debutalder for dagligrøyking. Nikotinavhengigheten var høyere blant dagligrøykere med lav utdanning sammenliknet med dem med høyere utdanning. Denne forskjellen kunne forklares ved forskjeller i andelene som røykte hjemmerullede sigaretter. Funnene diskuteres i lys av norske undersøkelser som har vist at hjemmerullede sigaretter kan inneholde to til tre ganger så mye nikotin og tjære som fabrikklagede sigaretter. Røykere av hjemmerullede sigaretter var mindre motivert for å slutte, noe som medfører at røykere av slike sigaretter utsettes for ekstra helsebelastninger sammenliknet med røykere av fabrikklagede sigaretter. Avgiften (og prisen) på en hjemmerullet sigarett er om lag det halve av prisen på en fabrikklaget sigarett. En økning av avgiften på rulletobakk vil være et effektivt helsefremmende tiltak, og vil redusere forskjeller i forekomst av sykdom og tidlig død mellom sosiale grupper.

Anbefalte artikler