Neurologiske komplikasjoner ved heroinmisbruk

Celius EG Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Med utgangspunkt i to uvanlige sykehistorier gis en oversikt over neurologiske komplikasjoner ved heroinmisbruk. Det finnes ingen data over hyppigheten av slike komplikasjoner, og det er sannsynligvis bare de mest alvorlige som fører til sykehusinnleggelse. En pasient fikk først rabdomyolyse og utviklet deretter bilaterale kortikale infarkter og kramper. Den andre pasienten utviklet en invalidiserende cerebellar ataksi. Sentralnervøse komplikasjoner medfører ofte et betydelig handikap, mens perifernervøse komplikasjoner i regelen har en bedre prognose.

Anbefalte artikler