Neurologiske komplikasjoner ved heroinmisbruk

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Med utgangspunkt i to uvanlige sykehistorier gis en oversikt over neurologiske komplikasjoner ved heroinmisbruk. Detfinnes ingen data over hyppigheten av slike komplikasjoner, og det er sannsynligvis bare de mest alvorlige som førertil sykehusinnleggelse. En pasient fikk først rabdomyolyse og utviklet deretter bilaterale kortikale infarkter ogkramper. Den andre pasienten utviklet en invalidiserende cerebellar ataksi. Sentralnervøse komplikasjoner medfører ofteet betydelig handikap, mens perifernervøse komplikasjoner i regelen har en bedre prognose.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media