Nakkeslengsskader med objektive funn

Hestnes A Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Nakkesleng sees ofte på som skader hvor det til tross for betydelige symptomer ikke gjøres objektive funn. Artikkelen refererer to pasienter hvor det først etter lang tid ble avslørt alvorlig nakkeskade, i begge tilfeller fractura dens axis. Oppfatningen om at man vanligvis ikke påviser objektive skader ved nakkesleng har antakelig bidratt til å forsinke diagnosen. I tilfelle vedvarende symptomer bør det vurderes om røntgenundersøkelse er tilfredsstillende utført, eventuelt bør denne kontrolleres. Artikkelen understreker betydningen av at pasienter vurderes individuelt og ikke ut fra forutinntatte oppfatninger av hva man forventer å finne etter nakkeslengsskader.

Anbefalte artikler