Kvikksølv og kreatinin i urin hos magnetfelteksponerte arbeidstakere

Schmidt F, Mannsåker T Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Foreliggende resultater er basert på en undersøkelse av 26 elektrolyseoperatører. De ble eksponert for en kombinasjon av statiske magnetfelter (3-10 mT) og lavfrekvente tidsvariable magnetfelter med varierende styrke og frekvens åtte timer daglig i fire uker. Etter de fire arbeidsukene hadde operatørene en uke fri. Urinprøver innhentet etter fire arbeidsuker ble sammenliknet med urinprøver innhentet etter friuke.

Resultatene viser at elektrolyseoperatørene hadde en signifikant høyere utskilling av kvikksølv i urin etter eksponering for magnetfelter (p = 0,01). Det var også en signifikant høyere kvikksølv-kreatinin-ratio (p < 0,01).

Resultatene underbygger Schmidts funn i en sammenliknende undersøkelse av 1992 på kvikksølv- og kreatininutskilling i urin hos elektrolyseoperatører og kontorpersonell.

Anbefalte artikler