Kvikksølv og kreatinin i urin hos magnetfelteksponerte arbeidstakere

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Foreliggende resultater er basert på en undersøkelse av 26 elektrolyseoperatører. De ble eksponert for en kombinasjonav statiske magnetfelter (3-10 mT) og lavfrekvente tidsvariable magnetfelter med varierende styrke og frekvens åttetimer daglig i fire uker. Etter de fire arbeidsukene hadde operatørene en uke fri. Urinprøver innhentet etter firearbeidsuker ble sammenliknet med urinprøver innhentet etter friuke.

  Resultatene viser at elektrolyseoperatørene hadde en signifikant høyere utskilling av kvikksølv i urin ettereksponering for magnetfelter (p = 0,01). Det var også en signifikant høyere kvikksølv-kreatinin-ratio (p <0,01).

  Resultatene underbygger Schmidts funn i en sammenliknende undersøkelse av 1992 på kvikksølv- og kreatininutskillingi urin hos elektrolyseoperatører og kontorpersonell.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media