Kongenital hofteleddsluksasjon

Rosendahl K, Lie R-T, Markestad T Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Til tross for klinisk screening for kongenital hofteleddsluksasjon og forebyggende putebehandling av de ca. 2% med positivt funn, er forekomsten av barn med senoppdaget hofteleddsluksasjon eller dysplasi ca. 1-3 per 1 000 i Norge. Med ultralydteknikk er det blitt mulig å fremstille hofteskålens utforming og leddets stabilitet. Hofteskålens utforming vurderes best på grunnlag av et standardisert koronarsnitt hvor både “helningsvinkelen” og graden av caputdekning kan måles med tilstrekkelig grad av presisjon. 12-20% av alle nyfødte har fysiologisk umodne hofteskåler, mens ca. 2-2,5% har lett dysplastiske og 0,5-1% uttalt dysplastiske hofteskåler. Det er en sterk sammenheng mellom dysplasi og instabilitet. Flere undersøkelser tyder på at neonatal ultralydscreening som et supplement til klinisk undersøkelse vil redusere forekomsten av senoppdaget (sub)luksert hofteleddsluksasjon. Merkostnadene ved et organisert ultralydtilbud vil sannsynligvis oppveies av at kostnadene til senbehandling reduseres.

Anbefalte artikler