Kongenital hofteleddsluksasjon

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Til tross for klinisk screening for kongenital hofteleddsluksasjon og forebyggende putebehandling av de ca. 2% medpositivt funn, er forekomsten av barn med senoppdaget hofteleddsluksasjon eller dysplasi ca. 1-3 per 1 000 i Norge. Medultralydteknikk er det blitt mulig å fremstille hofteskålens utforming og leddets stabilitet. Hofteskålens utformingvurderes best på grunnlag av et standardisert koronarsnitt hvor både "helningsvinkelen" og graden av caputdekning kanmåles med tilstrekkelig grad av presisjon. 12-20% av alle nyfødte har fysiologisk umodne hofteskåler, mens ca. 2-2,5%har lett dysplastiske og 0,5-1% uttalt dysplastiske hofteskåler. Det er en sterk sammenheng mellom dysplasi oginstabilitet. Flere undersøkelser tyder på at neonatal ultralydscreening som et supplement til klinisk undersøkelse vilredusere forekomsten av senoppdaget (sub)luksert hofteleddsluksasjon. Merkostnadene ved et organisert ultralydtilbudvil sannsynligvis oppveies av at kostnadene til senbehandling reduseres.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media