Interimsanalyser - ett vetenskapligt dilemma

Bring J Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Interimsanalyser är idag en accepterad del av kliniska prövningar. Det råder dock fortfarande oenighet om när och hur de skall utföras. Inom statistikämnet finns det flera skolor vilka rekommenderar olika metoder. Eftersom val av angreppssätt drastiskt kan påverka utgången av en klinisk prövning är det av största vikt att bred kunskap finns inom detta område. Ett viktigt problem är också kommunikationen mellan statistiker och läkare. Det behövs ett intimt samarbete för att interimsanalyser skall fungera på bästa sätt. Denna artikel poängterar några av de statistiska svårigheter som finns med interimsanalyser och relaterar dessa till problemet med samarbetet mellan statistiker och läkare.

Anbefalte artikler