Benign prostatahyperplasi

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Benign prostatahyperplasi (BPH) har lenge vært betraktet som en tilstand som bare kunne tas hånd om av urologen. Detteskyldes at urologen ved hjelp av åpen og transurethral kirurgi var den eneste som hadde mulighet til å behandle dissepasientene.

  I løpet av de siste årene har vi fått økende kunnskaper om de nedre urinveiers funksjon, farmakologi og omsykdommens naturlige forløp. Dette har ført til at vi har fått medikamenter som virker på den symptomatiske,obstruktive benigne prostatahyperplasien. Etter en enkel utredning, som innbefatter urinanalyse, bestemmelse avkreatininnivå og symptomskåre samt undersøkelse om det foreligger prostatacancer, kan man vurdere en ekspekterendeholdning til tilstanden eller starte behandling med alfablokker eller 5-alfa-reduktasehemmer.

  Dersom man er utrygg på diagnosen, det foreligger alvorlige symptomer eller man finner patologiske funn vedutredningen, må pasienten henvises til urolog. Benign prostatahyperplasi er en tilstand som egner seg godt for etsamarbeid mellom spesialist og allmennlege. Kommunikasjonen mellom disse må foregå så lett og smidig at pasienten fåren trygg, felles omsorg og slik at han ikke faller mellom to stoler. Pasienter med lette eller moderate plager, og derman ikke mistenker alvorlig obstruksjon, kan imidlertid meget vel primært tas hånd om av allmennlegen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media