Roald Amundsen - karakteraspekter i en helteskikkelse

Albretsen CS Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Roald Amundsen er en av Norges store menn. Biografier om ham er skrevet helt opp til de siste årene. Innholdet i disse er skiftende. Artikkelforfatteren har forsøkt å sette ulikhetene inn i en mer forståelsesmessig ramme og finne nye sammenhenger. Dette er gjort for å unngå både å idealisere og å detronisere Roald Amundsen som stod for de største bragder i sin egen tid.

Anbefalte artikler