"Mine herrer, dette er ikke humbug"

Strømskag KE Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Da William Thomas Green Morton 16. oktober 1846 demonsterte inhalasjon av eter som anestesimiddel i det som senere er blitt hetende “eterdomen” ved Massachusetts General Hospital i Boston, USA, var ideen om smertefrie operasjoner på mange måter overmoden. Smertestillende og bedøvende stoffer hadde vært kjent i lang tid, men deres viktige betydning innen medisinen var ennå ikke erkjent. Derfor fikk Mortons demonstrasjon så stor betydning, og derfor spredte denne nyheten seg så raskt over hele verden. Sammen med utviklingen av den aseptiske teknikk gav denne oppdagelsen kirurgien et voldsomt løft.

Anbefalte artikler