"Mine herrer, dette er ikke humbug"

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Da William Thomas Green Morton 16. oktober 1846 demonsterte inhalasjon av eter som anestesimiddel i det som senere erblitt hetende "eterdomen" ved Massachusetts General Hospital i Boston, USA, var ideen om smertefrie operasjoner påmange måter overmoden. Smertestillende og bedøvende stoffer hadde vært kjent i lang tid, men deres viktige betydninginnen medisinen var ennå ikke erkjent. Derfor fikk Mortons demonstrasjon så stor betydning, og derfor spredte dennenyheten seg så raskt over hele verden. Sammen med utviklingen av den aseptiske teknikk gav denne oppdagelsen kirurgienet voldsomt løft.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media