Martin Luthers somatiske sykdommer

Iversen OH Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Dette er en kort, novellistisk artikkel om Martin Luther (1483-1546), med hovedvekt på hans mange somatiske sykdommer. Listen over disse omfatter ulcus cruris, angina pectoris med angst, adipositas og hypertensjon, Ménières sykdom med sterk øresus og svimmelhet med synkoper, gastrisk magebesvær med alvorlig obstipasjon, blødende hemoroider og sårdannelse i anus, urolithiasis, arthritis urica, Roemhelds syndrom samt uttalt katarakt i ett øye. Dessuten led han av stemningslabilitet og hadde en manisk-depressiv legning. Allikevel var hans arbeidskapasitet enorm.

Anbefalte artikler