Leger og naturvitere bak museet som ble til Universitetet i Bergen

Lærum OD Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


I anledning 50-årsjubileet for Universitetet i Bergen i 1996 blir det gitt en oversikt over utviklingstrekk fra grunnleggingen av Bergens Museum i 1825. Museet utviklet seg etter hvert til en forsknings- og utdanningsinstitusjon, og innsatsen til en rekke fagpersoner og fagmiljøer fra 1880-årene ble pilarer som muliggjorde oppbyggingen av et internasjonalt universitet fra 1946 og frem til i dag. Blant viktige personer i denne sammenhengen er flere leger og naturvitere, i første rekke legene Daniel Cornelius Danielssen, Gerhard Henrik Armauer Hansen, Klaus Hanssen, Johan Koren, Magnus Haaland, Konrad Birkhaug og Erik Waaler. Blant naturviterne var zoologen Fridtjof Nansen, botanikeren Jørgen Brunchorst, meteorologene Vilhelm og Jacob Bjerknes. Av humanistene nevnes spesielt arkeologen Haakon Shetelig, som var en av de første professorene knyttet til Bergens Museum.

Anbefalte artikler