Jean Martin Charcot og hans omstridte hysteriforskning

Plessen von K Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Jean Martin Charcot (1825-93) blir regnet som grunnlegger av neurologien i Frankrike og som en av sin tids største medisinske vitenskapsmenn. På høyden av sin medisinske karriere begynte han å interessere seg for fenomenet hysteri. Hysteriske symptomer utgjorde på 1800-tallet en av de største utfordringene innen medisin. Gjennom nøyaktige observasjoner lyktes det Charcot å belyse denne symptomkretsen og til en viss grad befri pasientene for mistanken om at de simulerte. Han og hans elever kunne finne lovmessigheter ved denne sykdommen. Charcot antok at det fantes en organisk årsak bak lidelsen og han forsøkte å bevise dette, først morfologisk, og senere eksperimentelt; ved hjelp av hypnose. Samspillet mellom Charcots despotiske personlighet, de spesielle betingelsene ved Salpêtrière-sykehuset og de hysteriske pasientene der kan gi et eksempel på vitenskapshistoriens gang.

Anbefalte artikler