Isolasjonslasarettet på Katten i Bergen

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  I 1864 fryktet sunnhetskommisjonen i Bergen at en koppeepidemi skulle bryte ut i byen. Et hus på bastionen Katten påFredriksberg festning ble innrettet til midlertidig koppelasarett. Senere gjorde det også tjeneste som koleralasarettunder en mindre koleraepidemi i 1873, og som isolasjonslasarett for pasienter med skarlagensfeber. Lasarettet rommetbare fem-sju pasienter og to sykepleiersker, mens lege og portører ble isolert i et hus i nærheten. Sunnhetskommisjonenfremla en rekke planer om utvidelse av lasarettet. Først i 1891 ble lasarettet på Katten avløst av et nybygd, størreisolasjonslasarett i Sandviken. Sunnhetskommisjonen innførte først strenge isolasjonsbestemmelser som vanskelig lot seghåndheve. Etter hvert som de patogene bakterier ble oppdaget og man fikk bedre kjennskap til smitteveiene, ble synet påisolasjon og andre smitteforebyggende tiltak mer rasjonelt.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media