Isolasjonslasarettet på Katten i Bergen

Oeding P Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


I 1864 fryktet sunnhetskommisjonen i Bergen at en koppeepidemi skulle bryte ut i byen. Et hus på bastionen Katten på Fredriksberg festning ble innrettet til midlertidig koppelasarett. Senere gjorde det også tjeneste som koleralasarett under en mindre koleraepidemi i 1873, og som isolasjonslasarett for pasienter med skarlagensfeber. Lasarettet rommet bare fem-sju pasienter og to sykepleiersker, mens lege og portører ble isolert i et hus i nærheten. Sunnhetskommisjonen fremla en rekke planer om utvidelse av lasarettet. Først i 1891 ble lasarettet på Katten avløst av et nybygd, større isolasjonslasarett i Sandviken. Sunnhetskommisjonen innførte først strenge isolasjonsbestemmelser som vanskelig lot seg håndheve. Etter hvert som de patogene bakterier ble oppdaget og man fikk bedre kjennskap til smitteveiene, ble synet på isolasjon og andre smitteforebyggende tiltak mer rasjonelt.

Anbefalte artikler