Distriktslæge Eilert Støren i Meldalen

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Eilert Støren (1860-1929) var kommunelege og senere distriktslege i Meldal i 40 år. Han så de medisinske problemer isitt praksisområde i et videre perspektiv enn hva den daglige tarv krevde. Basert på egne materialer presenterte hanfire store medisinske arbeider; to om tuberkulose, ett om kosthold og ett om syfilis. I tillegg kommer flereenkeltarbeider og kasuistikker. Han var en foregangsmann i å ta vare på Meldals kulturhistorie og skrev, med stort ogsmått, over 40 publikasjoner som omhandlet dette felt. Hans samlinger av kulturhistorisk gjenstandsmateriale mv. dannetgrunnlaget for Meldal Bygdemuseum. Han var også politisk aktiv med sete i herredsstyret og formannskapet og hadde flereoffentlige verv, både i kommunen og i fylket.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media