Distriktslæge Eilert Støren i Meldalen

Janssen CW Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Eilert Støren (1860-1929) var kommunelege og senere distriktslege i Meldal i 40 år. Han så de medisinske problemer i sitt praksisområde i et videre perspektiv enn hva den daglige tarv krevde. Basert på egne materialer presenterte han fire store medisinske arbeider; to om tuberkulose, ett om kosthold og ett om syfilis. I tillegg kommer flere enkeltarbeider og kasuistikker. Han var en foregangsmann i å ta vare på Meldals kulturhistorie og skrev, med stort og smått, over 40 publikasjoner som omhandlet dette felt. Hans samlinger av kulturhistorisk gjenstandsmateriale mv. dannet grunnlaget for Meldal Bygdemuseum. Han var også politisk aktiv med sete i herredsstyret og formannskapet og hadde flere offentlige verv, både i kommunen og i fylket.

Anbefalte artikler